Google Drive - Filarkivet

Vårt filarkiv med gemensamma filer ligger på Google Drive!

Filarkivet är uppdelat i två mappar:

Publik

Här ligger publika dokument som alla föräldrar och scouter kan ladda ner. För att ladda upp hit krävs behörighet - se nedan.

Intern

Här ligger alla våra interna filer. För åtkomst krävs behörighet - se nedan.

Google Workspace

Askims sjöscoutkår använder Google Workspace for Nonprofits, vilket är kostnadsfritt då vi är en ideell förening.

Alla ledare och funktionärer i Askims Sjöscoutkår erbjuds nu ett eget konto till Google Workspace. Med detta konto får man:

Läs mer här.

Ansök om konto

Ansök om ditt eget konto genom att skicka ett mejl till anders.genberg@a-sjo.se.

Ange ditt namn och avdelning/funktion.