Upptäckare - Eskadern

Fredrik Davidson
Fredrik Davidson
fredrik@hvst.se
0708-287319

Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Revisorer - Stiftelsens ordinarie
Revisorer - Kårens ordinarie
Patrik Signert
Patrik Signert

0707-526657

Upptäckare - Eskadern - Ansvarig avdelningsledare
Valberedning - Ledamot
Magnus Baeckström
Magnus Baeckström
magnus@baeckstrom.nu
0722-456858

Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare
Leon Bergland
Leon Bergland
leon.bergland@yahoo.se
0708341404

Upptäckare - Eskadern - Avdelningsledare