Bokningsschema
 DatumNamnE-postSyfteCertBåt (ar)
Redigera 2023-05-10  15:00 - 22:00 Jan Henrik Sällströmjh.sallstrom@gmail.comSegling med David och hans tyska gästerD IF 41 - Pluto
IF 43 - Snobben
Redigera 2023-06-04  15:00 - 17:00 Anders Berggren atwin1974@gmail.comSegling C Stortriss mkII 21 - Passad II
Redigera 2023-06-20  12:00 - 18:00 Fritiof Pontenfritiofponten@me.comSponsorseglingSL Gigg 31 - Medusa
Gigg 32 - Pandora
Gigg 34 - Elektra
Gigg 35 - Penelope
Gigg 36 - Persefone
Gigg 37 - Ariadne
Redigera 2023-06-26 08:00 -
2023-06-30 16:00
Ausra Nyhlinausrine.nyhlin@hotmail.comLåna Optimist jolle för en kurs i kappsegling i Kullaviks Hamn.   Optimistjolle 1 - Forbo Flooring
Redigera 2023-06-26 08:00 -
2023-07-13 16:00
Anders Ejdelinganders.ejdeling@a-sjo.seSjövärnskåren KänsölägretSL Gigg 31 - Medusa
Gigg 32 - Pandora
Gigg 34 - Elektra
Gigg 35 - Penelope
Gigg 36 - Persefone
Redigera 2023-07-09  12:00 - 23:59 Erik Olzon erik@olzon.seSegling med IST patrullD IF 43 - Snobben
Redigera 2023-07-21 18:00 -
2023-07-29 18:00
Louisa Eénlouisa.een@gmail.comSemester  IF 43 - Snobben
Redigera 2023-07-22  10:00 - 23:59 Erik Olzon erik@olzon.seSegling med vänner. Ska bara ha Pluto D IF 41 - Pluto
IF 42 - Milou
IF 43 - Snobben
Redigera 2023-09-12 17:00 -
2023-09-11 23:00
Jan Henrik Sällström JH.sallstrom@gmail.comSeglaD IF 41 - Pluto
Uthyrningsregler

Uthyrning/utlåning - regler enligt styrelsebeslut 2012-08-15

Bokning av båtar görs på kårens hemsida efter överenskommelse med båtfogde. Gäller även kårens egna aktiviteter utöver ordinarie veckomöten.

Kårens säkerhetsbestämmelser skall tillämpas vid uthyrning/utlåning till medlemmar.

Uthyrning till icke kårmedlemmar kräver styrelsebeslut. Icke kårmedlemmar skall ha relevant kunskap och erfarenhet samt  kunna uppvisa giltig ansvarsförsäkring.

Registrering i båtliggare och loggbok (om sådan finnes) skall alltid göras av ansvarig skeppare.

Motorbåtar hyrs eller lånas inte ut. Undantag kan göras vid uthyrning där kåren står för seglingsledning.

För IFar skall loggbok alltid föras av ansvarig skeppare.

Optimister och giggar får endast lämna Askimsviken efter överenskommelse med båtfogde.

Vid uthyrning skall hyra betalas i förskott till kårens Plusgirokonto.

Priser:

  • För kortare dagsseglingar utgår ingen hyra
  • För längre tids bokning (utanför Askimsviken) utgår en dygnshyra av 100:-/dygn.
  • Prissättning vid uthyrning till icke-medlem eller annan kår görs av styrelse i samband med beslut om hyra.
  • För aktiva ledare kan kostnadsfri utlåning göras för enstaka seglingar efter överenskommelse med båtfogde.

Behörighet

För båtkategori A (optimist) krävs inget certifikat.

För båtkategori B (Gigg), C (Stortriss) och D (IF) krävs certifikat för respektive båtkategori.

Omyndig skeppare skall ha tillstånd av sin avdelningsledare och en förälder.

Myndig skeppare genomför seglingen helt på eget ansvar.

Bokning

Bokning av båtar görs efter överenskommelse med båtfogde på kårens hemsida.

Skall båten inte användas under bokad tid skall den genast avbokas.

Prioriteringsordning:

  1. Kårens verksamhet
  2. Kårmedlem
  3. Annan kår
  4. Övriga

Ut- och återlämning

Vid utlämning av båten genomgås den och utrustningen kontrolleras av båtfogde eller av båtfogde tillförordnad kårmedlem. Motsvarande kontroll sker vid återlämnandet.

Innan seglatsen påbörjas skall loggboksblad i båtliggaren fyllas i, och färdigställas vid hemkomst.

Brister och skador meddelas alltid båtfogde och registreras på hemsidan under respektive båt.

Förhyraren svarar för eventuella skador och onormalt slitage som uppkommit under hyresperioden samt att båten är städad.