Avdelningarna

Spårare 8-10 år

Det år man fyller 8 kan man börja i spårarna (2:a-3:e klass). Mötestiden är 18:00 - 19:30. Under seglingssäsongen (maj-september) slutar vi mötet kl. 20:00. Vi har två avdelningar i denna åldersgrupp:

Upptäckare 10-12 år

Det år man fyller 10 kan man börja i upptäckarna (4:e-5:e klass). Mötestiden är 18.30 - 20.00. Under seglingssäsongen (maj-september) börjar vi mötet kl. 18.00. Vi har två avdelningar i denna åldersgrupp:

ÄventyrareÄventyrare 12-15 år

Det år man fyller 12 börjar man i äventyrarna (6:e-8:e klass). Mötestiden är 18.30 - 20.30. Under seglingssäsongen (maj-september) börjar vi mötet kl. 18.00. Fr.o.m HT-19 har vi två avdelningar i denna åldersgrupp:

UtmanareUtmanare 15-18 år

Det år man fyller 15 börjar man i utmanarna (9:e klass - 2:a ring).

Mötestiden är söndagar 15.00 - 18.00.

RoverRoverscout 18+

När man blir 18 blir man Roverscout.

Roverscouterna brukar träffas samma tid som utmanarna.