Kölista till Askims sjöscoutkår

Ert barn kan börja i scouterna på hösten det år han/hon fyller 8 år.
Man kan anmäla barnet till kölistan tidigast det år han/hon fyller 5 år (då vi inte vill ha en inaktuell kölista).
Man anmäler sitt barn till kölistan genom att skicka ett mejl till köansvarige på medlem@a-sjo.se.

Följande uppgifter behövs för att bli registrerad på kölistan:


OBS!!! Om barnet går i klass fyra eller mer så kan man troligtvis börja direkt. Kontakta köansvarige, medlem@a-sjo.se, om vilken avdelning som passar.

Kölistan har följande prioritering:
  1. Den blivande scouten har förälder som hjälper till som ledare - Askims sjöscoutkår är en ideell förening där allt arbete utförs av scouter, ledare och föräldrar.
  2. Den blivande scouten har syskon i kåren.
  3. Den blivande scoutens kön - vi strävar efter en jämn könsfördelning bland våra scouter.

Om man erbjuds en plats men tackar nej kan man ändå få stå kvar i kölistan, men man får ett nytt anmälningsdatum (dagens datum), vilket betyder att man halkar ned i köordningen.

Ansvarig för köfrågor är medlemsregistreraren:
Anders Genberg
E-post: anders.genberg@medc.se
Telefon: 031-709 75 00 (kvällstid)